Υπεύθυνοι τμημάτων και κηδεμονεύοντες Βοηθοί Διευθυντές

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1 ΘΔΜ1 ΗΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σάββα Ανδρέας ΒΔ
2 ΘΗΜ1 ΠΙΕΡΗ ΛΑΟΥΡΑ Κώστας Κωνσταντίνου ΒΔ
3 ΘΗΨ1 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΕΛΕΝΑ Πέτσα Θεοδώρα ΒΔ
4 ΘΗΥ1 ΛΟΙΖΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
5 ΘΜΓ1 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΩ Κώστας Λασέττας
6 ΘΑΑ1 Μαρία Νικολάου ΒΔ
7 ΓΠ1 ΠΑΝΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Αρσένης Θανάσης ΒΔΑ
8 ΜΕ1 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Κώστας Λασέττας
9 ΗΕ1 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΤΡΗ Κώστας Κωνσταντίνου ΒΔ
10 ΗΣ1 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΠΑΒΕΛ
11 ΜΟ1α ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Παπαευριπίδης Νίκος ΒΔΑ
12 ΗΥ1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Πέτσα Θεοδώρα ΒΔ
13 ΜΟ1β ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Παπαευριπίδης Νίκος ΒΔΑ
14 ΔΤ1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΜΙΛΥ Θεοφάνους Σταύρος
15 ΚΚ1 ΠΙΤΑΤΖΙΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΦΙΛΟΘΕΑ Μαρία Νικολάου ΒΔ
1 ΘΔΜ2 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ Σάββα Ανδρέας ΒΔ
2 ΘΗΜ2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κώστας Κωνσταντίνου ΒΔ
3 ΘΜΓ2 ΠΑΝΑΓΗ ΣΩΤΗΡΗΣ Κώστας Λασέττας
4 ΘΜΟ2 Θεοφάνους Σταύρος
5 ΘΓΠ2 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΚΗΣ Αρσένης Θανάσης ΒΔΑ
6 ΘΑΑ2 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Σάββα Ανδρέας ΒΔ
7 ΘΗΨ2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΤΙΝΟΣ Πέτσα Θεοδώρα ΒΔ
8 ΘΗΥ2 ΚΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
9 ΓΠ2 ΜΠΟΛΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Αρσένης Θανάσης ΒΔΑ
10 ΜΕ2 ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ Κώστας Λασέττας
11 ΔΤ2 ΠΕΚΑ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Σάββα Ανδρέας ΒΔ
12 ΗΥ2 ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Πέτσα Θεοδώρα ΒΔ
13 ΗΕ2 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΒΥΤ: Ξενοφώντος Αρτέμης Κώστας Κωνσταντίνου ΒΔ
14 ΗΣ2
15 ΜΟ2α ΓΛΥΚΕΝΟΥ ΜΑΡΚΟΣ Θεοφάνους Σταύρος
16 ΜΟ2β ΓΛΥΚΕΝΟΥ ΜΑΡΚΟΣ
17 ΚΚ2 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ Μαρία Νικολάου ΒΔ
1 ΘΔΜ3 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΡΑ Μαρία Νικολάου ΒΔ
2 ΘΗΥ3 ΚΑΜΠΕΡΗ ΛΟΥΚΙΑ Σάββα Ανδρέας ΒΔ
3 ΘΜΓ3 ΦΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Κώστας Λασέττας
4 ΘΜΟ3 ΞΕΝΗ ΚΕΝΔΕΑΣ Θεοφάνους Σταύρος
5 ΘΓΠ3 ΚΟΥΣΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ Αρσένης Θανάσης ΒΔΑ
6 ΘΑΑ3 Σάββα Ανδρέας ΒΔ
7 ΔΤ3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Σάββα Ανδρέας ΒΔ
8 ΔΣ3 Θεοφάνους Σταύρος
9 ΗΕ3 ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ Κώστας Κωνσταντίνου ΒΔ
10 ΗΣ3
11 ΜΗ3 ΚΙΜΗΤΡΗ ΦΛΩΡΑ Κώστας Λασέττας
12 ΗΥ3 ΚΙΛΕ ΑΝΔΡΕΑΣ Πέτσα Θεοδώρα ΒΔ
13 ΓΠ3 ΧΑΛΑΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Αρσένης Θανάσης ΒΔΑ
14 ΚΚ3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ Κώστας Λασέττας
15 ΜΟ3 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Θεοφάνους Σταύρος