Υπεύθυνοι τμημάτων και κηδεμονεύοντες Βοηθοί Διευθυντές

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1 ΘΔΜ1 Θεοδώρου Λουκάς (ΔΟΜ) Σάββα Αντρέας
2 ΘΗΜ1 Έλενα Πολυκάρπου (Μηχ ΗΥ) Κωνσταντίνου Κώστας
3 ΘΜΓ1 Λασέττας Κώστας (ΜΗΧ)- ΒΥΤ: Γαλ Γεωργίου Εύη Κακουλλής Γιώργος
4 ΘΜΟ1 Αρσένης Αθανάσιος
5 ΘΓΠ1 Παπακωνσταντίνου Σάκης (ΓΕΩΠ) Αρσένης Αθανάσιος
6 ΘΑΑ1 Παπαγιάννη Χαρίκλεια (ΦΙΛ) Φλωρή Παναγιώτα
7 ΘΗΨ1 Ευαγγελία Οικονόμου (Μηχ ΗΥ) Πέτσα Θεοδώρα
8 ΘΗΥ1 Εμμανουήλ Μυλωνάς (ΦΙΛ) Πέτσα Θεοδώρα
9 ΓΠ1 Λοϊζου Αντωνία (ΦΙΛ) Αρσένης Αθανάσιος
10 ΗΥ1 Γεωργίου Θεόφιλος (ΑΓΓΛ) Πέτσα Θεοδώρα
11 ΔΤ1 Πέκας Λευτέρης (ΔΟΜ) Πέτσα Θεοδώρα
12 ΜΕ1 Κεχαγιάς Βέργος (ΜΗΧ) Κακουλλής Γιώργος
13 ΗΕ1 Γιαννακού Μαρίνος (ΗΛΕΚ) Κωνσταντίνου Κώστας
14 ΗΣ1 Πιερή Λάουρα (ΗΛΕΚ) Κωνσταντίνου Κώστας
15 ΜΟ1α Κάσιας Αντώνης ΒΥΠ: Ταλιαδώρος Θεόδωρος (ΜΗΧ) Σάββα Αντρέας
16 ΜΟ1β Μενοίκου Δέσπω (ΓΥΜ) Σάββα Αντρέας
17 ΚΚ1 Χρυσοστόμου Ευριδίκη (ΚΩΜ) Φλωρή Παναγιώτα
1 ΘΔΜ2 Ευθυμίου Χαρά (ΦΙΛ) ΒΥΠ: Παναγή Σωτήριος Κωνσταντίνου Κώστας
2 ΘΗΥ2 Πέτσα Θεοδώρα
3 ΘΜΓ2 Ιωάννου Ιωάννης (ΜΑΘ) Κακουλλής Γιώργος
4 ΘΜΟ2 Κωνσταντίνου Μαρία (ΦΥΣ) Κακουλλής Γιώργος
5 ΘΓΠ2 Χαραλάμπους Αικατερίνη (ΜΑΘ) Αρσένης Αθανάσιος
6 ΘΑΑ2 Φιλιππίδου Αντωνία (ΑΙΣΘ) Φλωρή Παναγιώτα
7 ΔΤ2 Ανδρούλα Ιωάννου (ΔΟΜ) ΒΥΠ: Κωνσταντίνου Ελένη (ΑΙΣΘ) Αρσένης Αθανάσιος
8 ΔΣ2 Αρσένης Αθανάσιος
9 ΗΕ2 Χριστοφή Πάβελ (ΗΛΕΚ) ΒΥΠ: Φυσεντζίδης Έρικ(ΗΛΕ) Κωνσταντίνου Κώστας
10 ΗΣ2 Κωνσταντίνου Κώστας
11 ΜΗ2 Σταύρου Φλωρεντία (ΦΙΛ) ΒΥΠ: Ορφανίδου Ιόλη(ΦΙΛ) Κακουλλής Γιώργος
12 ΗΥ2 Πέτσα Θεοδώρα
13 ΓΠ2 Μπόλλα Ανδρονίκη (ΓΕΩΠ) Αρσένης Αθανάσιος
14 ΚΚ2 Κούστα Αντωνία (ΦΙΛ) Φλωρή Παναγιώτα
15 ΜΟ2 Ξενή Κενδέας (Μηχ ΑΥΤ) ΒΥΠ: Αντωίου Θωμάς Παπαευριπίδης Νίκος
1 ΘΜΓ3 Φλουρή Ελένη (ΜΑΘ) ΒΥΠ: Κωνσταντίνου Κώστας(ΜΑΘ) Φλωρή Παναγιώτα
2 ΘΑΑ3 Πάλμερ Ανν Μαρί (ΑΓΓΛ) Φλωρή Παναγιώτα
3 ΘΗΜ3 Παρασκευά Φιλοθέα (ΦΥΣ) Φλωρή Παναγιώτα
4 ΘΗΨ3 Κουτσού Θεοδώρα (Μηχ ΗΥ) Σάββα Αντρέας
5 ΘΗΥ3 Καμπέρη Λουκία (Μηχ ΗΥ) Σάββα Αντρέας
6 ΗΣ3 Αναστάσης Αναστάση (ΗΛΕΚ) ΒΥΠ: Ξενοφώντος Αρτέμης (ΗΛΕ) Κωνσταντίνου Κώστας
7 ΗΕ3 Κωνσταντίνου Κώστας
8 ΗΥ3 Κιλέ Ανδρέας (Μηχ ΗΥ) Πέτσα Θεοδώρα
9 ΜΟ3γ Κιμήτρη Φλώρα (ΦΙΛ) Σάββα Αντρέας
10 ΚΚ3 Παρασκευά Μαρία (ΚΩΜ) ΒΥΠ: Μιχαήλ Θεόδωρος(ΒΙΟ) Πέτσα Θεοδώρα
11 ΓΠ3 Παναγή Μαρία (ΓΕΩΠ) ΒΥΠ: Πιττάκη Μαρία(ΧΗΜ) Αρσένης Αθανάσιος
12 ΜΟ3α Θεοφάνους Σταύρος (Μηχ ΑΥΤ) Σάββα Αντρέας
13 ΜΟ3β Γλυκένου Μάρκος (Μηχ ΑΥΤ) Σάββα Αντρέας