Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Ανακοινώσεις – Πληροφοριακό Υλικό

Επιστολή για γονείς

Αλλαγές σε Τμήματα του ΤΕΠΑΚ

Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Κύπρου

Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων των Ακόλουθων Πανεπιστημίων της Ελλάδας

Υποτροφίες UWC (ενημέρωση)

Υποτροφίες UWC (για μαθητές)

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

Νομοθεσία για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης και μερική φοίτηση στα ΑΑΕΙ  της Ελλάδας

Εκπαιδευτική Έκθεση ARVANI  

Πληροφορίες για τα Αγγλόφωνα Τμήματα Ιατρικής των Δημοσίων Πανεπιστημίων της Ελλάδας

ΥΠΑΜ: Δελτίο Τύπου συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας

Κατανομή θέσεων  στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας

 

Α’ ΤΑΞΗ

Διεργασία  της  Επαγγελματικής   Αγωγής/ Συμβουλευτικής
A’ Τάξης ΤΕΣΕΚ

Επιστημονικά Πεδία και Πλαίσια Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σπουδές στο Εξωτερικό

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης 2023 – 2024

 

Β’  ΤΑΞΗ

Επιστημονικά Πεδία και Πλαίσια Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Κύπρου

Αλλαγές σε Τμήματα του ΤΕΠΑΚ

Σπουδές στο Εξωτερικό

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης 2023 – 2024

 

Γ΄ ΤΑΞΗ

Αίτηση για συστατική επιστολή

Παγκύπριες Εξετάσεις

Επιστημονικά Πεδία και Πλαίσια Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πληροφορίες για τα Αγγλόφωνα Τμήματα Ιατρικής των Δημοσίων Πανεπιστημίων της Ελλάδας

Σπουδές στο Εξωτερικό

Υποτροφίες