Πρακτική Κατεύθυνση

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ / ΑΥΓΟΡΟΥ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΔΣ

Σχεδιαστές Δομικών Έργων – Βοηθοί Αρχιτέκτονες

ΔΤ

Τεχνίτες Δομικών Έργων - Γυψοσανίδες

 

 ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗ

Τεχνικός Συντήρησης Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

ΜΕ

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων (Υδραυλικές Εγκαταστάσεις)

ΜΟ

Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Ηλεκτρολόγος Οχημάτων

ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΗΕ

Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών

ΗΥ

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών

ΗΣ

Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού

 

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΓΠ

Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων

 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΚΚ

Κομμωτική