Επικοινωνία

Διεύθυνση: Τ.Θ. 31001 
5515 ΑΥΓΟΡΟΥ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Τηλέφωνα: 23819797
Τηλεομοιότυπο: 23923797 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tech-avgorou-amm@schools.ac.cy