Θεωρητική Κατεύθυνση

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ / ΑΥΓΟΡΟΥ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η     Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η

 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΘΔΜ

Αρχιτεκτονικής – Πολιτικής Μηχανικής

ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΜΓ

Γενική Μηχανολογία

ΘΜΟ

Μηχανοκίνητα Οχήματα – Ηλεκτρολογία Οχημάτων

ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΘΗΜ

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

ΘΗΥ

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες

ΘΗΨ

Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΘΓΠ

Φυτική Παραγωγή και Βιο-Καλλιέργειες - Ζωική Παραγωγή

 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΘΑΑ

Αισθητική