Υπεύθυνοι τμημάτων και κηδεμονεύοντες Βοηθοί Διευθυντές

 

Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η    Χ Ρ Ο Ν Ι Α     2 0 21- 2 0 2 2        
Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Ι   Τ Μ Η Μ Α Τ Ω Ν        
A/A ΤΜΗΜΑ Αρ.   Μαθ ΑΙΘ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΟΗΘΟΣ
1 ΘΑΑ1 9 15 102 Φλώρα Κιμήτρη Ηλιάνα  Γεωργίου
ΘΓΠ1 6
2 ΘΔΜ1 14 14 16 Λευτέρης Πέκας Άννα  Πέρικλου
3 ΘΗΜ1 5 14 41 Φιλοθέα Παρασκευά Δώρα  Πέτσα
ΘΗΥ1 9
4 ΘΜΓ1 8 15 8 Κώστας Λασέττας  Γιώργος Κακουλής
ΘΜΟ1 7
5 ΓΠ1 9 15 109 Φλουρή Ελένη Θανάσης Αρσένης
ΔΣ1 6
6 ΗΕ1 7 17 1 Γεωργίου Γεώργιος Σώτος Χατζηττοφής
ΗΣ1 10
7 ΗΥ1 7 14 107 Μιχάλης Βουρής Θανάσης Αρσένης
ΜΗ1 7
8 ΚΚ1 13 13 102 Χρυσοστόμου Ευριδίκη Ηλιάνα  Γεωργίου
9 ΜΟ1α 9 9 104 Παναγιώτης Πάγκαλος Νίκος Παπαευριπίδης
10 ΜΟ1β 8 8 112 Χρίστος Χατζηκυριάκου
    134 134      
11 ΘΑΑ2 7 16 3 Αντωνία Κούστα Άννα  Πέρικλου
ΘΗΜ2 9
12 ΘΗΥ2 6 14 105 Θεοδώρα Κουτσού Δώρα  Πέτσα
ΘΗΨ2 8
13 ΘΜΓ2 12 12 35 Χαρά Ευθυμίου Ηλιάνα  Γεωργίου
14 ΓΠ2 13 22 4 Μαρία Παναγή Θανάσης Αρσένης
15 ΗΥ2 9 9 Κωσταντίνου Ανδρέας Δώρα  Πέτσα
16 ΗΕ2 7 15 6 Αναστάσης Αναστάση  Σώτος Χατζηττοφής
ΗΣ2 8
18 ΜΟ2α 12 12 31 Μάρκος Γλυκένου  Νίκος Παπαευριπίδης
19 ΜΟ2β 13 13 101 Δημήτρης Τακούσιης
20 ΜΟ2γ 8 20 31 Μάρκος Γλυκένου 
17 ΚΚ2 12 7 Αν Μαρί Πάλμερ Ηλιάνα  Γεωργίου
    124 124      
21 ΘΗΜ3 4 4 103 Λουκία Καμπέρη Άννα  Πέρικλου
ΘΗΥ3 5 5
ΘΗΨ3 5 5
22 ΘΜΓ3β 9 14 17 Μαρία Βαλανίδου Γιώργος Κακουλής
ΘΜΟ3α 5
23 ΓΠ3 9 21 21 Σάκης Παπακωσταντίνου Θανάσης Αρσένης
24 ΗΥ3 12 114 Ευαγγελία Οικονόμου Δώρα  Πέτσα
25 ΗΕ3 9 14 2 Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου  Σώτος Χατζηττοφής
26 ΗΣ3 5 7 Αρτέμης Ξενοφώντος 
27 ΚΚ3 12 12 111 Μαρία Παρασκευά  Άννα  Πέρικλου
28 ΜΟ3α 15 15 5 Σταύρος Θεοφάνους  Γιώργος Κακουλής
29 ΜΟ3β 15 15 15 Παναγιώτης Αναστασίου
    105 105      
    363 363