Πρακτική Κατεύθυνση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ / ΑΥΓΟΡΟΥ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Μ

A. ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΠ

Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής

ΜΕ

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων (Υδραυλικές Εγκαταστάσεις)

ΜΟ

Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Ηλεκτρολόγος Οχημάτων

Η

B . ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΗΕ

Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών

ΗΥ

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών

ΗΣ

Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού

Ε

Γ. ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΔ

Διακοσμητική

Γ

Δ. ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΓΠ

Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων

Κ

Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΚΚ

Κομμωτική