Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Αναπόσπαστο κομμάτι κάθε σχολικής μονάδας αποτελεί η δράση του γραφείου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής. Η παρουσία ενός καταρτισμένου συμβούλου είναι απαραίτητη και η δράση του είναι πολυδιάστατη.  Πιο συγκεκριμένα, ως σύμβουλος της Σχολής μας είμαι καθημερινά παρούσα και μπορώ να δέχομαι μαθητές και γονείς για προσωπική, εκπαιδευτική ή και επαγγελματική συμβουλευτική. Στόχος μου είναι να προσφέρω βοήθεια στους μαθητές, για να μπορέσουν αντιμετωπίσουν τα προσωπικά, τα οικογενειακά και τα κοινωνικά θέματα που τούς απασχολούν. Επίσης, στο πλαίσιο προσωπικών συναντήσεων μπορώ να τούς παρέχω πληροφορίες για εκπαιδευτικά και επαγγελματικά θέματα και να τούς βοηθήσω να πάρουν ελεύθερα αποφάσεις που αφορούν στο μέλλον τους. Επιπλέον, διατηρώ στενή και αγαστή συνεργασία με τη Διεύθυνση, τους καθηγητές του σχολείου μας και άλλες Υπηρεσίες με σκοπό την καλύτερη ευημερία των μαθητών και τη διοργάνωση δραστηριοτήτων ενημέρωσης και καθοδήγησής τους. 

Στάλω Γιουτανή, Σύμβουλος Επαγγελματικής Αγωγής, Β.Δ
 

Ανακοινώσεις ΣΕΑ για Μαθητές

 

Ανακοινώσεις ΣΕΑ για Γονείς