ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ ΚΛΑΔΟΙ   |  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  |   ΒΡΑΔΙΝΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  |   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΥΓΟΡΟΥ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η Διεύθυνση Τεχνικής Εκπαίδευσης ανταποκρινόμενη στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες επιμόρφωσης του Τεχνικού Προσωπικού στην Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου, αποφάσισε στα πλαίσια της δια Βίου Εκπαίδευσης, τη λειτουργία Βραδινών Μαθημάτων Επιμόρφωσης στην Τεχνική Σχολή Αυγόρου από τη σχολική χρονιά 2006-2007. Προσφέρονται όλοι οι κλάδοι όπως:

*    Μηχανολογίας

*    Μηχανικής Αυτοκινήτων

*    Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικών

*    Φυτικής Παραγωγής – Γεωπονίας

*    Κλάδος Υπηρεσιών

 

Η ανταπόκριση εκ μέρους των Τεχνιτών της περιοχής υπήρξε εξαιρετικά ενθαρρυντική, αποτέλεσμα της οποίας είναι η λειτουργία διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011 – 2012

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α/Α

Τμήμα

Πρόγραμμα

Έτος

Περίοδοι (εβδομαδιαία)

Αριθμός Μαθητών

1

ΜΜΑ3

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

Γ΄ΕΤΟΣ

10

9

2

ΜΜΑ1

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

Α΄ΕΤΟΣ

10

13

3

ΗΗΑ1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α΄ΕΤΟΣ

10

12

4

ΑΥΤ1

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΜΟΝΟΕΤΕΣ

4

11

5

Ψ1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΜΟΝΟΕΤΕΣ

5

15

6

Ψ2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΜΟΝΟΕΤΕΣ

5

15

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

75

Δίδακτρα:       Τριετούς διάρκειας           €247,74                   

                        Μονοετούς διάρκειας        €162,32

                        Δικαίωμα εγγραφής           €8,54

Εγγραφές:      Προεγραφές για όλα τα προγράμματα 1η - 25η Ιουνίου 2012

                        Εγγραφές γίνονται από 3η - 28η Σεπτεμβρίου 2012

Για πρόσθετες πληροφορίες:  Τεχνική Σχολή Αυγόρου, αρ. τηλ.23819797

Υπεύθυνος Βραδινών Μαθημάτων:  Μαυρίκιος Μαυρουδή, αρ. τηλ. 99475095.

 

 
  ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ ΚΛΑΔΟΙ   |  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  |   ΒΡΑΔΙΝΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  |  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ